กิจกรรมเพื่อสังคม
Website Banner

   บริษัท ภัทรกร พลาสติก ร่วมบริจาคขวดน้ำดื่ม เพื่อนำไปทำเสื้อชูชีพ

   แก่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   

   

    


   ช่วยวิกฤตการณ์น้ำท่วม  บริษัท ภัทรกร พลาสติก ได้บริจาคน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่ผู้ประสบภัย

   ในหลาย ๆ พื้นที่ ที่ประสบภัยจากน้ำท่วม  ทั้งบริจาคส่วนตัว และร่วมบริจาคกับองค์กรการกุศล

   หลาย ๆ ที่ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน และบุคคลทั่วไป

    

    

    


   ลูกค้าที่นำขวดน้ำดื่มไปบรรจุน้ำดื่มเพื่อบริจาค จากศูนย์ "บวร" หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่

    

    

   
  

Current Pageid = 21