แผ่นที่บริษัท ภัทรกร พลาสติก จำกัด
Website Banner

  บริษัท ภัทรกร พลาสติก

  เลขที่ 52/16  หมู่ 3 
  ต. คอกกระบือ  อ. เมือง
  จ. สมุทรสาคร  74000

  T. 034-451566
  F. 034-451565
 
  T. 081-8384735
  T. 087-0894099

e-mail :
  Pattarakhon.pk@hotmail.co.th

pattarakhon.pk@gmail.com

แผนที่ภัทรกร พลาสติก

แผนที่ภัทรกร พลาสติก

แผนที่ภัทรกร พลาสติก

Current Pageid = 8