Gellery
Website Banner

  ภาพที่บริษัทไปออกบูท
  งานแสดงเครื่องจักร  
  ที่ศูนย์แสดงสินค้า
  ไบเทค บางนา
 
  ซึ่งเราได้รับการตอบรับ
  จากผู้เข้าชมงานเป็น
  อย่างมาก  มีทั้งผู้สนใจ
  สั่งจองสินค้าในงาน
  และผู้สั่งซื้อหลังจากงาน
  จำนวนมากกว่าที่บริษัท
  คาดการณ์ไว้  ถือได้ว่า
  เป็นผลสำเร็จอย่างดียิ่ง
  

  


                        
                บริษัท ภัทรกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด

                                      PATTARAKHON  MACHINERY  CO.,LTD.   * * * * *  ปี 2017  * * * * *

 งาน ProPack Asia 2017  ไบเทค บางนา  วันที่ 14-17 มิถุนายน 2560
 งาน FoodPack Asia 2017  ไบเทค บางนา  วันที่ 2-5 มีนาคม 2560

 
 
   * * * * *  ปี 2016  * * * * * งาน Propak Asia 2016  ณ ไบเทค บางนา   วันที่ 15-18 มิถุนายน 2559

งาน Propak Asia 2016 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 มิ.ย. 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทค บางนา

เป็นงานแสดงนวตกรรมเครื่องจักรครั้งยิ่งใหญ่ โดยมีผู้สนใจเข้าชมงานเป็นจำนวนมากทั้งจากประเทศไทย

และผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ ซึ่งบูธของ บริษัท ภัทรกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก 

 งาน  Food Pack Asia 2016  ณ ไบเทค บางนา  ตั้งแต่วันที่ 3-6  มีนาคม 2559   
 
 เป็นงานที่รวมรวบนวตกรรมเครื่องจักรการผลิตด้านอาหารและการบรรจุด้านอาหารของโลก ภายในงานได้รวบรวม

 เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีใหม่ๆ  และได้รวบรวมบริษัทฯ ผู้ผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมด้านอาหารชั้นนำ

 ระดับโลก โดยบริษัท ภัทรกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด ก็ได้นำเครื่องจักรรุ่นใหม่ล่าสุด นวตกรรมใหม่ล่าสุดไปจัด
 
 แสดงในงานนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก และได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าและ

 
ผู้ร่วมงาน  รวมถึงการติดต่อสั่งจองเครื่องจักรภายในงาน 


  


  * * * * * *  ปี 2015  * * * * *
 งาน PROPAK ASIA 2015   ที่ไบเทค บางนา  วันที่ 17-20 มิถุนายน 2015

 มหกรรมงานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีแห่งปี ที่รวบรวมผู้ผลิตเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี่ทางด้านอุตสาหกรรม

 อาหารจากทั่วโลกมาไว้ในงานนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าชมงานจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัท ภัทรกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด ก็ได้

 รับการตอบรับมากมายอีกเช่นเคย จนมียอดสั่งซื้อและสั่งจองในงานเป็นจำนวนมาก ยิ่งตอกย้ำความมั่นใจในการให้

 บริการของเรามากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ สัญญาว่าจะพัฒนาสินค้าของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


  งาน Food Pack Asia 2015  ที่ไบเทค บางนา  ระหว่างวันที่ 5-8 ก.พ. 2015 


 งานนี้เป็นงานแสดงสินค้าทางด้านอาหาร / เครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ 

 และเป็นงานแรกแห่งปี 2015 ที่รวมรวบเครือข่ายธุรกิจทางภาครัฐ-เอกชน และบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก ด้วย

 เทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ล่าสุด เป็นการต่อยอดธุรกิจพร้อมโปรโมชั่นมากมายภายในงาน ซึ่งทางบริษัทฯ

 ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี โดยมียอดการสั่งจองทั้งภายในงานและหลังจากจบงานจำนวน

 มาก ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนทางบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด

 เราขอให้คำมั่นว่าจะพัฒนาและเพิ่มขีดความสารมารถให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาด

 และการแข่งขันที่สุงขึ้น  


 

 


   *******  ปี 2014  *******

 

 งาน Inter Plas Thailand 2014  ที่ไบเทค บางนา  วันที่ 19 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 2014  Hall 106

 เป็นงานที่รวมเครื่องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกอีกงานที่ได้รวบรวมนวตกรรมของเครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับ

 งานพลาสติกครบวงจร ซึ่งทางบูธแสดงสินค้าของบริษัท ภัทรกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด ได้มีผู้ให้ความสนใจ

 และตอบรับเป็นจำนวนมาก  ทั้งยังมียอดในการสั่งซื้อและสั่งจองภายในงานเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้

 ทางบริษัทของขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นใจผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ

 และบริษัทฯจะรักษามารตฐานที่ดีนี้ไว้  รวมถึงจะพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดต่อไปงาน FOOD PACK ASIA 2014  ที่ไบเทค บางนา วันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 2014 

งานแสดงเครื่องจักรกลครั้งยิ่งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และบรรุภัณฑ์แห่งปี สำหรับงานนี้

ทางบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากท่านผู้มีอุปการคุณอย่างล้นหลาม  และได้รับผลตอบรับเกินดาด

โดยมียอดสั่งจอง และยอดสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก  ทางบริษัทฯ จึงขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้

ความไว้วางใจแก่ทางบริษัทฯ และทางบริษทฯ จะขอยึดหมั่นอุดมการณ์และรักษามารตฐานของเรา

ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป  และขอให้ลูกค้าทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จในธุรกิจ


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

        *******  ปี 2013  *******


        งาน Inter Plas Thailand 2013  ระหว่างวันที่ 20-23 มิ.ย. 2013 
งาแสดงสินค้าเครื่องจักรกลแห่งปี รวบรวมเครื่องจักรกลจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและของ

ต่างประเทศมาแสดงในงานนี้  บริษัท ภัทรกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด ได้รับการตอบรับที่ดีมากทั้ง

จากลูกค้ากลุ่มใหม่ ลูกค้าเก่า และลูกค้าแนะนำ เนื่องจากบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ครอบคลุม

และสม่ำเสมอมาโดยตลอด  ทำให้ยอดการสั่งจองในงานมากกว่าเป้าหมายที่เราคาดไว้  จึงขอ

ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ ดูแล รับใช้ท่าน


      


   เครื่องเป่าขวดโฉมใหม่
ล่าสุด PK-168A  ลูกค้า
ให้ความสนใจ และสั่งจอง
จำนวนมาก
                                   
   
   
   
   
   
   เครื่องบรรจุน้ำขวด
 PK 16-16-6 
บรรจุได้ 6,000 ขวดต่อชั่วโมง                                    
    คุณตัน ภารกรนที

   
   
   
   
   เครื่องบรรจุน้ำขวด
 PK 16-16-6
รุ่นนี้ก็ได้รับการตอบรับ
และมียอดการสั่งจอง
จำนวนมากเช่นกัน
   เครื่องเป่าขวดโฉมใหม่
 PK-668
                                     
   
   
   


   -------------------------------------------------------------------------------
                            

         ปีนี้เราไปออกบู๊ทงานแสดงสินค้าและเครื่องจักรกล  Thailand Industrial Fair 2013  at Bitec Bangna

 31-3 Feb 2013  เป็นงานแสดงสินค้าเครื่องมือ เครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมโดยตรง  ในงานนี้เราได้นำ

 เครื่องเป่าขวด PK-168A รุ่นใหม่ล่าสุด และเครื่องบรรจุน้ำดื่มไปโชว์ในงาน  โดยมีโปรโมชั่นและส่วนลด ของ

 แถมมากมายเฉพาะสำหรับผู้ที่สั่งจองสินค้าในงานนี้  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างดีมาก

 ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ให้ความสนใจสอบถามข้อมูล และสั่งจองเครื่องจักรในงานจำนวนไม่น้อย แม้แต่

 หลังจากจบงานไปแล้วก็ยังมีผู้ให้ความสนใจขอเข้าเยี่ยมชมเครื่องจักรและสินค้าที่โรงงานเป็นจำนวนมาก
 
 
    
   
   
    
   
    
    
   
   
   
    
   
   

 
      --------------------------------------------------------------------------------------


 *******  ปี 2011  ********          บริษัทฯ เราไปออกบู๊ทงานแสดงสินค้า Inter Plas Thailand 2011 Bitec Bangna 23-26 June 2011

 ซึ่งคอนเซปงานเกี่ยวกับเครื่องจักรการผลิตบรรจุภัณฑ์พลสติกโดยตรง  โดยในงานนี้เรานำเครื่องเป่าขวด PET

 รุ่น PK-880B ไปเป่าขวดโชว์ในงาน  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากเครื่องเป่าขวด PET รุ่นนี้

 สามารถตอบโจทย์ของโรงงานเป่าขวด PET ได้อย่างลงตัว โดยตัวเครื่องมีขนาดกระทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่

 ในการจัดวาง  มีการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเครื่องเป่าขวดออโต้ทั่วไป  และรุ่นนี้ยังช่วยประหยัดไฟฟ้าลง

 ได้อย่างมาก  และที่สำคัญราคาย่อมเยาว์  ช่วยให้โรงงานผู้ผลิตขวด PET ไม่ว่าจะนำไปเป่าใช้เอง หรือเพื่อ

 จำหน่ายต่อก็สามารถตัดสินใจได้เร็ว  สามารถคืนทุนได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น
  
           จากการออกงานในครั้งนี้เราได้รับการตอบรับที่ดีมากจากโรงงานน้ำดื่ม และโรงงานผู้ผลิตขวด PET
 
โดยตรง เนื่องจากเครื่องจักรของเราเป็นเครื่องเป่าขวด PET แบบออโต้ ที่ใช้งานง่าย ราคาถูก ใช้งานได้จริง

เรามีทีมงานผู้ชำนาญไว้คอยดูแลลูกค้าตลอด  โดยลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขาย มีการรับประกัน

คุณภาพ และเพื่อความมั่นใจในสินค้า ลูกค้าสามารถเข้ามาดูหรือเยี่ยมชมสินค้าได้ที่โรงงานได้จริง

  
     


     

     
     

     
   
 

 การจัดส่งเครื่องจักรของ บริษัท ภัทรกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด

 ภาพบางส่วนของการเตรียมจัดส่งเครื่องจักรให้ลูกค้า

 

 

 

 


   
  เครื่องบรรจุน้ำขวด มีทั้งลูกค้าภายในประเทศในทั่วทุกภาคของประเทศไทย และในต่างประเทศ

   
  เตรียมส่งเครื่องบรรจุน้ำดื่มบรรจุขวดให้ลูกค้า

   
   ส่งเครื่องเป่าขวดแบบอัตโนมัติ 3 Cavity  PK-168A

 
  เตรียมจัดส่งเครื่องเป่าขวด PK-168A  พร้อมสินค้า 

 
  เตรียมจัดส่งเครื่องปั๊มฝาอัตโนมัติให้ลูกค้า


  บริษัท ภัทรกร แมชชีนเนอรี่ จำกัด

  52/31 หมู่ 3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

  โทร. 034-451566 

  มือถือ 081-8384735 ,  084-8769998

  โทรสอบถามรายละเอียด หรือเข้าชมเครื่องจักรได้ที่โรงงาน ทุกวัน หยุดวันอาทิตย์

  E-mail  :  pattarakhon.pk@hotmail.co.th

  E-mail  :  pattarakhon.pk@gmail.com


Current Pageid = 14